Välkommen till Skönsbergs fritidsgård

Vi finns i Skönsbergs Folkets Hus. Här finns ungdomsverksamhet med café, datorer, Internet, biljard och mycket mer! Kontakta fritidsledarna för information.

Varje kväll har vi kompetent och engagerad personal som regelbundet fortbildas i ungdomsarbetet. Skönsbergs fritidsgård är en mötesplats för områdets ungdomar från årskurs 6 och uppåt.

Vi lovar att mobbing och andra kränkande handlingar samt andra destruktiva handlingar som uppmärksammas på fritidsgården avbryts och hanteras enligt vår handlingsplan. Vi lovar även ett bra bemötande i en relationsskapande miljö. Vi kontaktar föräldrar när vi påträffar ungdomar påverkade av alkohol och droger.

Personal

Enhetschef
Roger Norrman

Fritidsledare
Linda Tegnerud, Angelica Arkhall

Timanställda
Anders Forslöf, Mikael Lidholm, Basil Khamis, Maxwell Osadolor, Stephan Chanex